Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp

  KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

   

   

  Là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh, dịch vụ công nghiệp
  Bụi là những hạt chất rắn nhỏ, thông thường là những hạt có đường kính nhỏ hơn 75 mm, tự lắng xuống do trọng lượng của chúng nhưng cũng có thể lơ lửng trên không một thời gian.

  Tiêu chuẩn khí thải này thường áp dụng với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp ra ngoài môi trường. (Một số ngành công nghiệp và các lĩnh vực hoạt động đặc thù trong đó có ngành Dịch vụ Vận hành Lò hơi và Cung cấp Hơi nóng công nghiệp)

   

  TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

  Sau đây là Bảng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19-2009/BTNMT

   STT

   Thông số

   Nồng độ C (mg/Nm3)

   A

   B

   1

   Bụi tổng

   400

   200

   2

   Bụi chứa silic

   50

   50

   3

   Amoniac và các hợp chất Amoni

   76

   50

   4

   Antimon và hợp chất, tính theo Sb

   20

   10

   5

   Asen và các hợp chất, tính theo As

   20

   10

   6

   Cadmi và các hợp chất, tính theo Cd

   20

   5

   7

   Chì và hợp chất, tính theo Pb

   10

   5

   8

   Cacbon oxit, CO

   1000

   1000

   9

   Clo

   32

   10

   10

   Đồng và hợp chất, tính theo Cu

   20

   10

   11

   Kẽm và hợp chất, tính theo Zn

   30

   30

   12

   Axit clohydrit, HCL

   200

   50

   13

   Flo, HF hoặc các hợp chất vô cơ của Flo, tính theo HF

   50

   20

   14

   Hydro Sunphua, H2S

   7.5

   7.5

   15

   Lưu huỳnh Đioxit, SO2

   1500

   500

   16

   Nito oxit, NOX (tính theo NO2)

   1000

   850

   17

   Nito oxit, NOX cơ sở sản xuất hóa chất (tính theo NO2)

   2000

   1000

   18

   Hơi H2SO4 hoặc SO3, tính theo SO3

   100

   50

   19

   Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2

   1000

   500

    

    

   Nhận thấy được tầm quan trọng của khí thải trong công nghiệp. Công ty chúng tôi luôn đề cao việc kiểm soát khí thải bằng các phương pháp như sau:

   • Phương pháp đo O2, CO, CO2 trong khí thải
   • Phương pháp đo nhiệt độ, hàm ẩm và lưu lượng của khí thải
   • Phương pháp đo Quan trắc thủ công
   • Phân tích SO2, NOX và lấy mẫu bụi

   Ngoài ra chúng tôi còn trang bị phương pháp đo Quan trắc tự động nhằm mục đích:

   • Kiểm soát ô nhiềm không khí: giảm thiểu tại nguồn, xử lý cuối nguồn.
   • Kiểm soát các công nghệ xử lý Bụi, SO2, NOX và thường xuyên bảo trì bảo dưỡng các thiết bị xử lý trên.
   • Kiểm soát phát thải CO2 bằng giải pháp tiết kiệm năng lượng.

   HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

   • Hệ thống đo các thông số khí thải liên tục.
   • Giám sát tiêu chuẩn khí thải trước khi thải ra môi trường.

   https://lh3.googleusercontent.com/3crPhJ9Uix0u5AbOgxXewa14bfCEJuiPwjlK5ics6gbYHKRrRNb2yx6AdyPbNEXECg-SgvZojj-TlZz8JNOq3GeYEuV-kG5KmokA2QILUFjbRoSzlHKgBBFLl_OVgcoT9QY33JI=s0

    

   https://lh6.googleusercontent.com/44YKOCRoINuLkgmj4gFawhJ2Mjx8KklJYXty2tJk_s2_s08SmEKto1eZpo3CChtla_GTuC--Y3ttQuiN0tv2PCV63umG5HkwtjHR4WgGGd3YnrxLzKzGNR4P22fx0LUYolfxlIE=s0

    

   QUẢN LÝ CHẶT CHẼ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY

   Nhằm chung tay cùng cộng đồng và xã hội - xây dựng một môi trường xanh, sạch và trong lành. Vì vậy việc “đưa nồng độ ô nhiễm trong khí thải về dưới ngưỡng tiêu chuẩn môi trường”, luôn là phương châm hành động của Dịch vụ cung cấp Hơi bão hòa của KTP chúng tôi

   14/10/2021
   Nguyen Tuan Giang
   Viết bình luận của bạn
   Zalo Kim Trường Phúc
   Facebook Kim Trường Phúc
   Hotline Kim Trường Phúc