Xử lý nước lò hơi

Màng lọc MF

Màng lọc MF là loại màng lọc dùng trong xử lý nước bẩn để lọc các tạp chất có kích thước nhỏ từ 0,1 -...

Hệ thống lọc RO

Hệ thống lọc nước RO là một hệ thống hoàn chỉnh gồm các thiết bị, linh kiện kết hợp với nhau. Trong đó, lấy màng...
Zalo Kim Trường Phúc
Facebook Kim Trường Phúc
Hotline Kim Trường Phúc