Tất cả tin tức

Hoạt động thu gom, xử lý nguyên liệu Biomass của Kim Trường Phúc
12/10/2021
Nguyen Tuan Giang

Hoạt động thu gom, xử lý nguyên liệu Biomass của Kim Trường Phúc

Nhằm chủ động nguồn nhiên liệu để phục vụ cho sản xuất hơi nóng Kim Trường Phúc chủ động xây dựng...

Đọc tiếp >
Zalo Kim Trường Phúc
Facebook Kim Trường Phúc
Hotline Kim Trường Phúc