Hệ thống nhà xưởng và trang thiết bị kỹ thuật.

  15/09/2015

Công ty TNHH Kim Trường Phúc đầu tư nhà xưởng rộng 10.000m2 tại Biên Hòa, Đồng Nai phục vụ sản xuất các loại lò hơi . Bên cạnh đó, với đặc thù nghề nghiệp chúng tôi luôn chú trọng đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất phục vụ cho việc thi công lắp đặ

Hệ thống cung ứng nhiên liệu của công ty Kim Trường Phúc

  15/09/2015

Nhằm chủ động nguồn nhiên liệu để phục vụ cho sản xuất hơi nóng, Kim Trường Phúc chủ động xây dựng các nhà máy sản xuất nhiên liệu Biomass tại các vùng trong cả nước. Hiện nay Kim Trường Phúc đã có 05 nhà máy sản xuất nhiên liệu Biomass đạt tại Đồng Nai,