Trung tâm thông tin

Trung tâm thông tin

Tháng 7/2015 Kim Trường Phúc khởi công lò hơi 10 tấn theo tiêu chuẩn ASME

Tháng 7/2015 Công ty Kim Trường Phúc tiến hành khởi công lò hơi tầng sôi đốt trấu vỏ theo tiêu chuẩn Asme của Hoa Kỳ tại tỉnh Hậu Giang.

Xem chi tiết