Trung tâm thông tin

Trung tâm thông tin

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Kim Trường Phúc

     Công ty TNHH Kim Trường Phúc tự hào là một doanh nghiệp có truyền thống đoàn kết vững mạnh trong nội bộ, luôn tạo ra một môi trường làm...

Xem chi tiết

Cán bộ nhân viên Kim Trường Phúc diễn tập phòng cháy chữa cháy

     Nhằm triển khai thực hiện Luật phòng cháy, chữa cháy của Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy.

Xem chi tiết

Gần như bỏ không năng lượng tái tạo

     Việt Nam dồi dào nguồn năng lượng tái tạo, tuy nhiên gần như “bỏ hoang”, chỉ mới sử dụng 11% năng lượng tự nhiên - bao gồm 12% năng...

Xem chi tiết

Australia đặt mục tiêu dùng 10% năng lượng tái tạo

     Theo chiến lược phát triển quốc gia, Australia sẽ sử dụng 10% năng lượng tái tạo vào năm 2020, phần lớn nguồn năng lượng này đến từ gió,...

Xem chi tiết

Đức sẽ hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh vào năm 2050

     Đức hiện đang dẫn đầu thế giới về mức sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và có thể trở thành quốc gia đầu tiên của G20 từ bỏ các...

Xem chi tiết