Tiêu chuẩn khí thải từ Lò hơi Công nghiệp

Tiêu chuẩn khí thải từ Lò hơi Công nghiệp

13:21 - 30/07/2020

Tiêu chuẩn khí thải là quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải ra môi trường không khí.

Vậy khí thải công nghiệp là gì?

  • Là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh, dịch vụ công nghiệp
  • Bụi là những hạt chất rắn nhỏ, thông thường là những hạt có đường kính nhỏ hơn 75 mm, tự lắng xuống do trọng lượng của chúng tự lắng xuống do trọng lượng của chúng nhưng cũng có thể lơ lửng trên không một thời gian.

Tiêu chuẩn khí thải này thường áp dụng với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp ra ngoài môi trường. (Một số ngành công nghiệp và các lĩnh vực hoạt động đặc thù trong đó có ngành Dịch vụ Vận hành Lò hơi Cung cấp Hơi nóng công nghiệp)

Tiêu chuẩn được Quy định ra sao?

Sau đây là Bảng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19-2009/BTNMT

 

STT

Thông số

Nồng độ C (mg/Nm3)

A

B

1

Bụi tổng

400

200

2

Bụi chứa silic

50

50

3

Amoniac và các hợp chất Amoni

76

50

4

Antimon và hợp chất, tính theo Sb

20

10

5

Asen và các hợp chất, tính theo As

20

10

6

Cadmi và các hợp chất, tính theo Cd

20

5

7

Chì và hợp chất, tính theo Pb

10

5

8

Cacbon oxit, CO

1000

1000

9

Clo

32

10

10

Đồng và hợp chất, tính theo Cu

20

10

11

Kẽm và hợp chất, tính theo Zn

30

30

12

Axit clohydrit, HCL

200

50

13

Flo, HF hoặc các hợp chất vô cơ của Flo, tính theo HF

50

20

14

Hydro Sunphua, H2S

7.5

7.5

15

Lưu huỳnh Đioxit, SO2

1500

500

16

Nito oxit, NOX (tính theo NO2)

1000

850

17

Nito oxit, NOX cơ sở sản xuất hóa chất (tính theo NO2)

2000

1000

18

Hơi H2SO4 hoặc SO3, tính theo SO3

100

50

19

Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2

1000

500

Nhận thấy được tầm quan trọng của khí thải trong công nghiệp. Công ty chúng tôi luôn đề cao việc kiểm soát khí thải bằng các phương pháp như sau:

  • Phương pháp đo O2, CO, CO2 trong khí thải
  • Phương pháp đo nhiệt độ, hàm ẩm và lưu lượng của khí thải
  • Phương pháp đo Quan trắc thủ công

Lấy mẫu đo, đo trực tiếp

Phân tích SO2, NOX và lấy mẫu bụi

  • Phương pháp đo Quan trắc tự động
  • Kiểm soát ô nhiềm không khí: Giamr thiểu tại nguồn, xử lý cuối nguồn
  • Kiểm soát các công nghệ xử lý Bụi, SO2, NOX và thường xuyên bảo trì bảo dưỡng các thiết bị xử lý trên.
  • Kiểm soát phát thải CO2 bằng giải pháp tiết kiệm năng lượng

 

Hợp lý hóa quá trình cháy nhiên liệu (đốt kiệt, đốt đúng tỉ lệ, tối ưu áp suất,…)

Hợp lý hóa quá trình làm nóng, làm lạnh, và truyền nhiệt

Tận thu nhiệt

Chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng

Nâng cao hiệu suất (thay thế máy móc, thiết bị, động cơ tốt nhất,…) 

  • Quản lí chặt chẽ môi trường tại khu vực nhà máy

Nhằm chung tay cùng cộng đồng và xã hội - xây dựng một môi trường xanh, sạch và trong lành. Vì vậy việc “đưa nồng độ ô nhiễm trong khí thải về dưới ngưỡng tiêu chuẩn môi trường”, luôn là phương châm hành động của Dịch vụ cung cấp Hơi bão hòa của KTP chúng tôi.

Team Building cùng Kim Trường Phúc 2020
Biomass là gì ?
Hơi nóng Công Nghiệp là gì?
Thay thế nồi hơi đốt than hiệu suất thấp bằng nồi hơi đốt sinh khối hiệu suất cao tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen – Bình Dương
Lãnh đạo cấp cao và cấp trung của công ty Kim Trường Phúc tham gia khóa huấn luyện Leader Mindset