Hệ thống cung ứng nhiên liệu của công ty Kim Trường Phúc

  15/09/2015    Lượt xem : 3758

Nhằm chủ động nguồn nhiên liệu để phục vụ cho sản xuất hơi nóng, Kim Trường Phúc chủ động xây dựng các nhà máy sản xuất nhiên liệu Biomass tại các vùng trong cả nước. Hiện nay Kim Trường Phúc đã có 05 nhà máy sản xuất nhiên liệu Biomass đạt tại Đồng Nai,