Cán bộ nhân viên Kim Trường Phúc diễn tập phòng cháy chữa cháy.

  22/10/2015

Nhằm triển khai thực hiện Luật phòng cháy, chữa cháy của Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Hàng quý Công ty Kim Trường Phúc tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy cho hơn 400 cán bộ công nhân viên và thực tập phươ