Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kim Trường Phúc

  27/08/2015

Hội đồng thành viên công ty Kim Trường Phúc gồm có 6 thành viên sáng lập.

ông Phạm Văn Vượng

Chủ tịch hội đồng thành viên

bà Lê Trinh

Giám đốc kinh doanh

bà Dương Phương Thảo

Giám đốc tài chính

ông Nguyễn Vy

Giám đốc khối sản xuất hơi

ông Lê Trung Kiên

Giám đốc khối sản xuất nhiên liệu

ông Nguyễn Đại Văn

Giám đốc khối sản xuất lò hơi

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả