Hệ thống cung ứng nhiên liệu của công ty Kim Trường Phúc

  15/09/2015

Nhằm chủ động nguồn nhiên liệu để phục vụ cho sản xuất hơi nóng, Kim Trường Phúc chủ động xây dựng các nhà máy sản xuất nhiên liệu Biomass tại các vùng trong cả nước. Hiện nay Kim Trường Phúc đã có 05 nhà máy sản xuất nhiên liệu Biomass đạt tại Đồng Nai,

Tuyển Nam kế toán tổng hợp

  07/09/2015

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của một kế toán tổng hợp. - Cập nhật thống kê số liệu - Các công việc khác được giao. - Làm việc tại Hà Nội

Dịch vụ bán hơi nóng công nghiệp ( hơi bão hòa )

  24/08/2015

Chất lượng hơi nước không đạt yêu cầu . Lò cũ nên hiệu quả thấp . Khí thải vượt ngưỡng cho phép gây ô nhiễm môi trường. Lo lắng về mức độ an toàn của lò hơi . Chi phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng cao . Mong muốn giảm chi phí sản xuất . Chi phí đầu tư