Các loại nhiên liệu Kim Trường Phúc sử dụng trong sản xuất hơi.

  15/09/2015

Với mục đích đa dạng hóa nguồn nhiên liệu, công ty Kim Trường Phúc không ngừng cải tiến sản phẩm để phù hợp với đặc thù của vùng nhiên liệu. 

1. Mùn cưa :

2. Vỏ trấu :

3. Vỏ lụa điều

4. Vỏ lụa cà phê

5. Vỏ mác ca

6. Vỏ lạc

7. Lõi ngô

8. Viên nén từ gỗ .

9. Củi đầu mẩu

11. Rơm dạ .

 

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Hệ thống cung ứng nhiên liệu của công ty Kim Trường Phúc

Nhằm chủ động nguồn nhiên liệu để phục vụ cho sản xuất hơi nóng, Kim Trường Phúc chủ động xây dựng các nhà máy sản xuất nhiên liệu Biomass tại các vùng trong cả nước. Hiện nay Kim Trường Phúc đã có 05 nhà máy sản xuất nhiên liệu Biomass đạt tại Đồng Nai,